เครื่องกรองระบบ Ultra filtration (UF)

ระบบ Ultra filtration (UF membrane)

เครื่องกรองน้ำ UF Membrane เป็นระบบการกรองที่ใช้แรงดันในการกรองต่ำกว่าระบบการกรองแบบ RO Membrane มาก 

UF Membrane จึงนำมาใช้ในลักษณะการกรองสารแขวนลอย (ของแข็ง) สามารถกรองละเอียดได้ 0.01 ไมครอน จึงรองรับ

การกรองในเรื่องความขุ่น เชื้อโรค แบคทีเรีย นิยมนำมากรองเพื่อทำน้ำประปาใส แทนที่ระบบตกตะกอนแบบเดิม เนื่องจากใช้

พื้นที่ติดตั้งน้อย เมื่อเทียบกับระบบเดิม  UF Membrane ใช้กรองทรีทน้ำก่อนเข้าระบบ RO membrane รวมถึงกรองน้ำแร่

ธรรมชาติเนื่องจากไม่กรองสารละลาย 

Visitors: 142,836