เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ใหญ่

เครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำใช้ระบบต่างๆ

 

โรงงานน้ำดื่ม

ระบบ เครื่อง กรอง น้ำ ผลิตน้ำดื่มสะอาดมาตรฐาน เหมาะกับกิจการโรงน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

โครงการ SML ,งานประชารัฐ

จากงบประมาณของรัฐ เพื่อกระจายความความเข้มแข็งในชุมชน และเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ เครื่องกรองน้ำดื่ม UF Membrane RO Membrane เพื่อทำให้ชุมชนได้รับประโชน์สูงสุดจากโครงการ

 

Visitors: 142,836